วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แผนภาพเวลา

แผนภาพไทมมิ่ง (Timing Diagram) คือรูปภาพที่ใช้แทนความหมายของสัญญาณอินพุต และเอาต์พุต ที่มีความสัมพันธ์กันในวงจรลอจิกหรือสวตชิ ิ่งเน็ตเวอร์ค (Switching Network)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น